برندسازی ویژه‌ی سازندگان و معماران

حس یک نگاه با دارا بودن دانش و تجربه در صنعت ساختمان و بهره‌مندی از تخصص و دانش برندسازی، ابتدا به شما گوش میدهد! ما سعی بر شناخت شما، علایق، توانایی ها و ویژگی های منحصر به فردتان میکنیم و سپس با بررسی بازار، رقبا و مخاطبانتان، به یک نقشه راه برندسازی (شخصی یا کسب و کاری) ویژه برند منحصر به فرد شما در صنعت ساختمان میرسیم؛ مسیری اصیل، اصولی و از جنس شما!

نکته‌ی مهم در برندسازی ویژه‌ی سازندگان و معماران این است که با وجود اینکه اصول برندسازی برای هر دو دسته یکی است اما تفاوت‌هایی بسیار بنیادین در مسیر برندسازی معماران با سازندگان وجود دارد. مهم‌تر اینکه، نقشه‌ی راه برندسازی بر اساس آنچه پیشتر بیان شد (شامل ویژگی‌ها، شرایط و اهداف هر برند)، مسیر و مراحل متفاوتی را حاصل میشود، مسیری با استراتژي، تاکتیک و تکنیک‌هایی منحصرا ویژه‌ی شما.

شاید یکی از تفاوت‌های برجسته‌ی حس یک نگاه برای برندسازی در این نهفته باشد که پیش از هر اقدامی به کشف و شناخت شما پرداخته میشود (مانند استخراج الماس از دل کوه) سپس با کمک خودتان به ایده‌هایی برای جذابیت هرچه بیشترتان میپردازد (تراش دادن الماس) و در نهایت به بهترین نسخه از شما با کمک خودتان میرسد (ساخت جواهری منحصر به فرد از آن الماس تراش خورده)؛ نسخه‌ای که معتقدیم با معرفی آن، مخاطبان مشخصی عاشقش میشوند! این بخش مهم اکنون این امکان و اطمینان خاطر را برای حس یک نگاه فراهم میکند که به طراحی و اجرای راهکاهایی خلاق و هوشمندانه برای معرفی شما به مخاطبانتان بپردازد؛ راهکارها و ایده‌هایی که در قالب یک برنامه‌ی منسجم، به تاثیرگذاری شما (و مشخصا شما) در ذهن و قلب مخاطبتان (بخش مشخصی از بازار) می‌انجامد؛ چیزی که از آن، «برند به معنای واقعی کلمه» یاد میشود.