برندسازی ویژه معماران

معمار برند کیست؟ سوالی که امروز در صنعت ساختمان بیشتر پرسیده میشود. سوالی که  هر روز بیشتر با پاسخ‌هایی بازاری و سطحی و تاریخ انقضا دار رو به رو است. برند و برندسازی مفهومی اصیل، علمی و عمیق است که در سال‌های پیش رو، مفهوم واقعی و اثربخش آن را شاهد خواهیم بود. مفهومی که پیشتر به آن به سطحی‌ترین شکل ممکن و البته زودگذر پرداخته شده است.

رویداد «برندسازی ویژه‌ی معماران» که توسط مدرسه کسب و کار صنعت ساختمان برگزار میشود، برندسازی را به شیوه‌ای غیرمتداول، عمیق و به دور از راهکارهای بازاری، بصورت مشخص برای معماران و جامعه‌ی معماری تشریح و تحلیل میکند و به ترسیم مسیر اصولی برندسازی در صنعت ساختمان و معماری میپردازد.

برندسازی ویژه معماران

سرفصل‌های مورد بحث در رویداد 4 ساعته‌ی برندسازی ویژه معماران:

  • بررسی آنچه امروز به اسم برندسازی در صنعت ساختمان و حرفه‌ی معماری اتفاق می‌افتد
  • پشت پرده‌ها و واقعیت‌های برندسازی در کسب و کار معماری
  • تحلیل بازار حرفه‌ای ساختمان و معماری از منظر برندسازی
  • تفاوت تبلیغات و برندسازی با رویکرد صنعت ساختمان و معماری
  • اصول، مفاهیم و رویکردهای برندسازی
  • برندسازی شخصی معمار – برندسازی کسب و کار معماری
  • تحلیل جامع نمونه‌های موردی موفق و ناموفق
  • ارزیابی راهکارهای موجود برای برندسازی و تبلغات برند در صنعت ساختمان و معماری
  • هدف گذاری هوشمندانه و برنامه ریزی برندسازی و تبلیغات ویژه‌ی معماران
  • ارائه‌ی بینش و رویکردی اصولی و هوشمندانه برای شکل‌دهی و توسعه برند ويژه‌ی کسب و کار معماری

پویا سیدین نور، استراتژیست برندسازی و بازاریابی با تمرکز بر صنعت ساختمان و معماری در این رویداد به ارائه و انتقال تجربه میپردازد.

این دوره به معمارانی که معماری را به عنوان بخشی از زندگی و تمامیت کسب وکار خود برگزیده اند، توصیه میشود. معمارانی که در پی خلق نامی معتبر و منحصر به فرد برای خود یا دفتر معماری خود هستند.

رویداد برندسازی ویژه معماران به اتمام رسیده است ولی شما می‌توانید در صفحه‌ی برندسازی ویژه معماران با نگرش حس یک نگاه در این خصوص آشنا شوید و یا از طریق مشاوره برندسازی در صنعت ساختمان از خدمات مشاوره‌ی حس یک نگاه بهره‌مند شوید.