خانه‌ی ساده (simple house)

معماری: FELT Studio

عکاس: Stijn Bollaert

سال: 2021

موقعیت: شهر آنتورپ، بلژیک

خانه‌ی ساده اما یکپارچه!

خانه‌ی ساده، نام خانه‌ا‌ی است که با هزینه‌ی پایین قدم در مسیر تبدیل به یک برند معتبر و ماندگار برداشت. خانه متعلق به خانواده ا‌ی است با بودجه‌ی محدود که به دنبال بهترین امکانات با توجه به بودجه‌ی خود بودند.

آنچه این خانه را متمایز و در ذهن مخاطب تبدیل به یک برند میکند، درک نیاز ساکنین و شناخت سبک زندگی آنها و ارائه بهترین پاسخ به نیازشان توسط معمار بوده است.

معمار با طراحی منعطف و استفاده حداکثری از مساحت کوچک خانه، امکانات را به اقتصادی ترین حالت خود در خانه قرار داده و در عین حال این طراحی به ساکنین‌اش امکان گسترش فیزیکی خانه را در آینده و در صورت افزایش بودجه می‌دهد.

معمار نه تنها در نمای خانه بلکه در تک تک اجزای بنا هویت ساده را تاکید میکند؛ هویتی که تمایزی خواستنی را نسبت به همسایگان در ذهن بیننده ایجاد میکند.

بازنشر مقاله در شبکه های اجتماعی