رستوران Garden Hotpot

معماری: MUDA-Architects

سال: 2019

موقعیت: چنگدو، چین

برند شدن نه همیشه با یک تمایز بصری بلکه گاهی با پنهان شدن در محیط به وجود می‌آید و نشان از احترامی دارد که برای آن محیطی قائلیم که منحصر به فرد است که این احترام خود یک تمایز است برای برند شدن.

رستوران گاردن هات پات، ساختمانی سبک و شفاف که هدفش ایجاد مکانیست برای لذت بردن بیشتر از محیط طبیعی و ادغام فرهنگ غذایی با محیط و تفریح ، در حومه‌ی شهر چنگدو چین و میان جنگل اکالیپتوس و حوضچه‌ی نیلوفر آبی واقع است. معمار برای احترام هر چه بیشتر به این محیط طبیعی منحصر به فرد تلاش کرده با رویکرد حذف مقیاس معماری، این رستوران را متمایز کند چرا که با کنار گذاشتن دیوار‌ها و تنها با استفاده از ستون ها و تخته ها ساختمان را به آرامی در جنگل پنهان کرده و به ساختمان اجازه داده است که به آرامی با سایت ادغام شود و شکل حوضچه را به خود بگیرد.

این یکپارچگی در طبیعت و محیط حتی در مرحله‌ساخت هم وجود داشته و از کارگران بومی همان محدوده برای اجرای پروژه استفاده شده است در نهایت میتوان گفت این رستوران نوعی سبک زندگی را معرفی می‌کند که در عین مدرن بودن، آن فرهنگ محلی و احترام به محیط زیست را در دل خود دارد و این سبک زندگی را به طور یکپارچه در طراحی خود نیز نمایان می‌کند و نه فقط یک رستوران بلکه تبدیل به یک مقصد گردشگری برای لذت بردن از طبیعت بکر و منحصر به فرد اطرافش می‌شود.