ساختمان نیمه غربی (west half)

معماری: ODA New York

عکاس: Scott Frances

سال: 2021

موقعیت: شهر واشنگتن دی سی، آمریکا

چه چیز باعث نمادین شدن یک ساختمان در محیط اطرافش می‌شد؟ سوالی که چالش اصلی معماران ساختمان نیمه غربی بود چرا که در عین حال باید قوانین سختگیرانه معماری در واشنگتن را نیز رعایت میکردند. مهم ترین اصل در برندسازی ارائه‌ی محصولی با کیفیت و متمایز است و لازمه کیفیت و تمایز نیز شناخت نیاز مخاطبان و محیط آنهاست. معماری نه صرفا ساخت یک فضا بلکه دمیدن روحی واحد به آن است طوریکه از جز به کل آن مثل یک سیستم و به صورت هماهنگ و یکپارچه همکاری کنند.

 نقطه‌ی تمایز ساختمان نیمه غربی همان طراحی به مثابه یک سیستم بود طوریکه این فرآیند از طراحی مبلمان تا طراحی لنداسکیپ ادامه دارد.

ایده‌ی اصلی این ساختمان نشان دادن این است که چگونه شهرها از واحدهای کوچک و مستقل تشکیل شده اند و در عین حال یک جامعه را تشکیل میدهند و با هم همکاری میکنند و شاد‌اند.

معمار برای ارائه این ایده از طراحی فرکشنال، تراس‌ها‌ی یزرگ برای اتصال فضا‌ی درون و بیرون و استفاده از رنگ زرد در نما برای القا‌ی حس شادی به خوبی استفاده کرده است.