طراحی معماری یکپارچه بنا

ما در حس یک نگاه معتقدیم ساختمان، حاصل فولاد، بتن، گچ، روشنایی، تجهیزات و… نیست! ما ساختمان‌ را فراتر از یک سرپناه و یا یک دارایی مالی میبینیم. ما ساختمان را یک موجود زنده، دارای شخصیت، اصالت و رسالت در نظر میگیریم و از آن به عنوان راهکاری ارزشمند برای تامین سبک زندگی خاصی برای خریدارانش یاد میکنیم. خریدارانی که ورای تحلیل‌های منطقی، کمی هم عاشق برخی ساختمان‌ها میشوند؛ آنچه ما آن «حس یک ساختمان» مینامیم!

حس یک نگاه، معماری میکند. به همین سادگی و البته به همین پیچیدگی. معماری به معنای واقعی و اصیل آن؛ آنچه در ساخت و ساز رایج امروزی کمتر شاهد آن هستیم. اما تمایز معماری حس یک نگاه چیست؟

  • معمارانی که با حس یک نگاه همکاری میکنند، هر کدام به نوعی از نوابغ معماری فعلی/آتی کشور محسوب میشوند. هرچند جوان اما، پس از بررسی‌هایی همه‌جانبه، لحاظ نمودن معیارهایی مهم و حصول بینشی ارزشمند در طراحی مراحل مختلف معماری برگزیده شده‌اند؛ هر کدام در سبکی متمایز و ارزشمند از معماری!
  • حس یک نگاه، پیش از شروع طراحی معماری یک ساختمان، با در نظر گرفتن «برند سازنده»، طرز فکر و سبک زندگی مخاطبان، موقعیت مکانی، کابری، ساختمان‌های پیرامون و تحلیلی جامع از منظر تحلیل بازاریابی و برندینگ، ابتدا برای ساختمان یک «شخصیت» طراحی میکند؛ شخصیتی منحصر به فرد و به دنبال آن هویتی متمایز و جذاب!
  • به عنوان گروهی متخصص در برندسازی ساختمان، حس یک نگاه، معماری را به عنوان «بخشی از فرآیند طراحی تجربه‌ی مخاطب» میبند نه تمام آن! ما به طراحی تمامی نقاط ارتباطی مخاطب با ساختمان میپردازیم، به شیوه‌ای منطبق و همراستا با هویت اصلی ساختمان؛ از طراحی منظر و اطراف بنا گرفته تا نشانه‌های راهنما، لوگو، پلاک، ورودی و چگونگی حضور در فضای دیجیتال
  • ما ساختمان را موجودی زنده و دارای حس طراحی میکنیم و معتقدیم همین نوع نگاه، دلیل اصلی آرامش و لذت وصف ناپذیر (و پایدار) ساکنین آن است؛ آنچه امروز از آن به «حس یک ساختمان» یاد میکنیم.