طراحی معماری یکپارچه بنا (ساختمان)

ما در حس یک نگاه معتقدیم ساختمان، حاصل فولاد، بتن، گچ، روشنایی، تجهیزات و… نیست! ما ساختمان‌ را فراتر از یک سرپناه و یا یک دارایی مالی میبینیم. ما ساختمان را یک موجود زنده، دارای شخصیت، اصالت و رسالت در نظر میگیریم و از آن به عنوان راهکاری ارزشمند برای تامین سبک زندگی خاصی برای خریدارانش یاد میکنیم. خریدارانی که ورای تحلیل‌های منطقی، کمی هم عاشق برخی ساختمان‌ها میشوند؛ آنچه ما آن «حس یک ساختمان» مینامیم!

حس یک نگاه، معماری میکند. به همین سادگی و البته به همین پیچیدگی. معماری به معنای واقعی و اصیل آن؛ آنچه در ساخت و ساز رایج امروزی کمتر شاهد آن هستیم. اما تمایز معماری حس یک نگاه چیست؟

  • معمارانی که با حس یک نگاه همکاری میکنند، هر کدام به نوعی از نوابغ معماری فعلی/آتی کشور محسوب میشوند. هرچند جوان اما، پس از بررسی‌هایی همه‌جانبه، لحاظ نمودن معیارهایی مهم و حصول بینشی ارزشمند در طراحی مراحل مختلف معماری برگزیده شده‌اند؛ هر کدام در سبکی متمایز و ارزشمند از معماری!

  • حس یک نگاه، پیش از شروع طراحی معماری یک ساختمان، با در نظر گرفتن «برند سازنده»، طرز فکر و سبک زندگی مخاطبان، موقعیت مکانی، کابری، ساختمان‌های پیرامون و تحلیلی جامع از منظر تحلیل بازاریابی و برندینگ، ابتدا به یک استراتژی برندینگ برای ساختمان می اندیشد؛ استراتژی برندینگ ساختمان پایه‌های اصولی و هوشمندانه‌ای را برای طراحی «شخصیت و هویتِ» استراتژیک ساختمان و در ادامه طراحی معماری اصیل بر اساس اصول برندینگ و بازاریابی ایجاد میکند.

  • به عنوان گروهی متخصص در برندسازی ساختمان، حس یک نگاه، معماری را به عنوان «بخشی از فرآیند طراحی تجربه‌ی مخاطب» میبند نه تمام آن! ما به طراحی تمامی نقاط ارتباطی مخاطب با ساختمان میپردازیم، به شیوه‌ای منطبق و همراستا با هویت اصلی ساختمان؛ از طراحی منظر و اطراف بنا گرفته تا نشانه‌های راهنما، لوگو، پلاک، ورودی و چگونگی حضور در فضای دیجیتال؛ اینجا طرح کامل استراتژی برندینگ ساختمان که طراحی معماری یکپارچه‌ی بنا جزئی از آن است، تکمیل میشود.


    کارفرما (مالک یا سازنده) با اشرافی دقیق به مسیر و نقشه راه استراتژیک ساختمان از شروع طراحی معماری ساختمان تا تمامی فعالیت های ارتباطی و تبلیغاتی ساختمان در حین اجرا و در نهایت فروش موفق ساختمان، نه تنها از بازگشت اقتصادی حداکثری سرمایه‌گذاری خود اطمینان حاصل میکند بلکه لذت عمیق از خلق یک بنای ماندگار و گیرا و تبت آن در ذهن و قلب مخاطبان را تجربه میکند؛ این معنای واقعی برند و برندسازی یک ساختمان است!

  • ما ساختمان را موجودی زنده و دارای حس طراحی میکنیم و معتقدیم همین نوع نگاه، دلیل اصلی آرامش و لذت وصف ناپذیر (و پایدار) ساکنین آن است؛ آنچه امروز از آن به «حس یک ساختمان» یاد میکنیم.