مبلمان شهری

در راستای ارتفای کیفیت محیطی و رفع نیاز شهروندان در شهر به عناصری نیاز داریم که بتواند جریان‌ها‌ی مهم زندگی در شهر را تنظیم کند. طراحی مبلمان شهری مناسب میتواند مردم را در راستای چهار جریان مهم شهر یعنی حرکت، سکون، تفریح و اضطراب هدایت کند و باعث خوانایی بیشتر شهر برای مردم شود.

حس یک نگاه با طراحی یکپارچه و خلاقانه‌ی مبلمان شهری به شما امکان میدهد شهر را راحت تر بخوانید و بدون اینکه احساس سردرگمی کنید، بتوانید پیاده و یا با وسایل نقلیه در آن حرکت کنید. زمانی که به مکث، استراحت و دیدن و لذت بردن از فضای شهری نیاز دارید روی نیمکتی بنشینید و گاه با وسایل بازی و سرگرمی در فضا‌ها‌ی شهری به هیجان بیایید.

درجایی که ایمنی و امنیت شهری بیش از پیش مورد توجه است با علائم هشدار دهنده و وسایل جدا کننده از آن آگاه شوید و همچنین با استفاده از عناصری مانند سطل‌ها‌ی زباله‌‌ی شهری به ارتقا‌ی کیفیت و بهداشت عمومی در شهر کمک کنید و در نهایت تجربه‌ی خوبی از حضور مستمر در شهر داشته باشید.