مشاوره برندسازی در صنعت ساختمان

بخش مهمی از خدمات حس یک نگاه، بصورت مشاوره ارائه میشود. مشاوره‌ی برندسازی (و البته مدیریت بازاریابی) ویژه‌ی سازندگان حقیقی و حقوقی، معماران و شرکت های مشاور معماری و همچنین تامین‌کنندگان کلا و خدمات مرتبط با ساختمان. اما مسیر مشاوره در حس یک نگاه چگونه است؟


مسیر مشاوره‌ی برندسازی، بازاریابی و توسعه‌ی کسب و کار در حس یک نگاه از نیاز مشخص شما (یا شاید سوالات شما) شروع میشود. پس از تماس اولیه یا ارسال درخواست مشاوره، همکاران مستقر در دفتر حس یک نگاه با شما تماس میگیرند تا به نگاه شفاف تری از فعالیت و خدمات قابل ارائه برسید. بعد از توضیحات تکمیلی و مشخص شدن نیاز کلی (یا سوالات) شما، در صورت علاقه مندی، جلسه‌ی ابتدایی جهت آشنایی با کسب و کار و اهداف شما، درک بهتری از نیاز و چالش شما و هچنین آشنایی بیشتر و دقیق تر با خدمات ويژه‌ی حس یک نگاه و نحوه ی نگرش ما به رشد یک کسب و کار در صنعت ساختمان و معماری سپری میشود.

شما در انتهای جلسه ی اول به بینشی مناسب و تحلیل متفاوتی از مسیر بازاریابی، برندینگ و فروش خود میرسید. شما همچنین پس از این جلسه با نگاهی هوشمندانه‌تر از گذشته، میتوانید به تصمیم گیری برای ادامه‌ی مسیر با رویکردهای زیر توسط حس یک نگاه بیندیشید:

• تدوین نقشه‌ی راه برندسازی در صنعت ساختمان
• تدوین استراتژی برندسازی و بازاریابی
• اصلاح ساختار و سیاست های فروش
• شروع آموزش منابع انسانی
• شروع یک کمپین تبلیغات خلاق
• ایجاد یا تقویت حضور آنلاین حرفه ای
• استفاده از شبکه های ارتباطی و بسترهای انحصاری حس یک نگاه
• طراحی راهکار خلاق اختصاصی و انحصاری
• تعیین جلسات مشاوره بعدی
• و…

جهت دریافت مشاوره برندسازی در صنعت ساختمان فرم زیر را پر کنید