مشاوره برندسازی شهری

خمات مشاوره در حوزه‌ی برندینگ و خلاقیت شهری ویژه‌ی مسئولین شهری و تصمیم‌گیرندگان در مقیاس شهر، محله، شهرک و یا مجتمع‌های وسیع در نظر گرفته شده است.

طبیعتا مبحث برندینگ شهری، موضوعی گسترده، عمیق و بسیار فراتر از شعارها و بیلبوردهای شهری است (هرچند نقش رسانه و محتوای آن بسیار حائز اهمیت است) اما گروه حس یک نگاه در قالب خدمات مشاوره برندینگ شهری به موضوعات سیاست گذاری کلان و ایده های اثربخش در این خصوص میپردازد.

اینکه برندسازی شهری چیست و چگونه میتوان به آن پرداخت یکی از موضاعات کلی مشاوره‌های برندسازی شهری است، اما در کنار آن، شیوه‌های اصولی و در عین حال اجرایی برای پیاده‌سازی فرآیند برندینگ شهری مبتنی بر هویت اصیل کشور، شهر، منطقه و محله، موضوع اصلی مورد مشاوره توسط گروه متخصصین حس یک نگاه است؛ گروهی با تخصص‌های میان رشته‌ای در حوزه‌های شهرسازی، معماری، برندسازی، تبلیغات و ارتباطات یکپارچه، جامعه شناسی، روانشناسی و هنر.

مشاوره برندسازی شهری با اهدافی متفاوت برای سازمان مربوطه و در مقیاس کلان و خرد قابل دریافت است. از موارد زیر میتوان به عنوان برخی از مهمترین اهداف مشاوره برای تصمیم‌گیران شهری اشاره کرد:

افزایش اثربخشی سیاست یا مفهومی مشخص در مقیاس خرد یا کلان شهر
• ترویج رسالت ها و ارزش‌های شهر به عنوان یک برند
• کمک به ایجاد برداشت ذهنی شهروندان از تصویر مورد انتظار سیاست‌گذاران شهری
• ایجاد و افزایش حس پویایی در فضاهای شهری
• بهبود کیفیت ادراک شده‌ی زندگی در شهر
• جذب گردشگر
• ایده‌پردازی منطبق با شرایط فرهنگی جهت خلق فضاها و اتفاقات شهری خلاق
• تدوین راهکار برای رفع معضل مشخصی در شهر
• ارتقا کیفیت فضاهای شهری
• راهکارهای توسعه پایدار شهر
• راهکارهای خلاق برای معرفی موثر شهر، محله، خیابان، کوچه یا شهرک با اهداف متفاوت
• و در یک کلام تدوین راهکارهایی خلاق برای ایجاد عشق و علاقه و انگیزه‌ی روز افزون در شهروندان برای زندگی در فضاهای شهری و کمک به محیط شهری توسط خود شهروندان

مدیر، معاون، شهردار یا تصمیم‌گیرنده‌ی محترم، شما میتوانید با پر کردن این فرم یا تماس مستقیم با حس یک نگاه، ما را برای کمک به شما برای داشتنی شهر/فضاهایی هر روز موثرتر و منحصر به فرد، مطلع سازید.