همکاری با معماران

حس یک نگاه از معمارانی که معماری را می‌فهند، در آن عمیق می‌شوند، به آن عشق میورزند و علاقه‌مند به کشف یا توسعه‌ی سبک شخصی خود در طراحی معماری (یا معماری داخلی و دکوراسیون) هستند، برای همکاری دعوت به عمل می‌آورد. این همکاری پس از آشنایی اولیه و شناخت بیشتر به طرق مختلف انجام میشود:

  • همکاری در طراحی معماری و هویت یکپارچه‌ی پروژه‌های حس یک نگاه
  • همکاری در خلق و معرفی هویت منحصر به فرد معمار
  • همکاری در برندسازی، بازاریابی و مدیریت برند معمار در صنعت ساختمان
  • همکاری به عنوان یکی از معماران گروه حس یک نگاه

علاوه بر این، حس یک نگاه به عنوان بازوی مشاور و اجرایی در حوزه‌ی برندسازی بنا با معماران فاخر و اصیل ایرانی و بین‌المللی همکاری می‌کند.

علاقه‌مند به همکاری با حس یک نگاه؟