I do artist store (جواهر فروشی)

معماری: AntiStatics Architecture

عکاس: Dachou Photography

سال: 2021

موقعیت: شهر ووهان، چین

“I do”  با هدف ایجاد مکانی برای به اشتراک گذاشتن عشق، شادی و الهام بخشی طراحی شد.

مهم ترین نقطه‌ی تمایز این فروشگاه ارائه تجربه‌ای رمانتیک در طراحی فضا در مقابل فضای شلوغ شهری است که یکپارچگی آن از نمای فروشگاه تا طراحی جزییات داخلی فروشگاه ادامه دارد.

معمار در طراحی فروشگاه از مجسمه  فیل صلح آمیز که در فرهنگ چینی نشانه‌ی دنیای صلح آمیز است استفاده کرده و با تلفیق مجسمه سازی و طراحی فضا داخلی و بیرونی، و اتصال فضا‌ی بیرون و درون به وسیله مجسمه فیل، دعوت کنندگی را از همان نمای ساختمان در مخاطب ایجاد کرده و او را در سفری بی نظیر همراهی میکند.

طراحی سیال و یکپارچه فضا مخاطب را به کشف فضا‌ها وادار میکند و این تجربه‌ی منحصر به فرد در دنیای معماری و هنر چیزی بیشتر از ارائه و فروش یک محصول در فروشگاه است.

آنچه باعث میشود پروژه I do  را به عنوان یک برند بشناسیم، صحبت از ادغام معماری، هنر و تکنولوژی در بستر یک کاربری تجاری است. معمار با تاکید بر تفکر و همکاری میان رشته‌ای و نمایش فروشگاه به عنوان یک اثر هنری، تجربه‌ای منحصر به فرد از یک فروشگاه را برا‌ی مخاطب رقم زده و نشان میدهد که شما تنها از یک فروشگاه بازدید و خرید نمیکنید بلکه درون یک اثر هنری  و معماری سفر میکنید که محصولش نیز جزیی از هویت همان اثر هنریست.